Home

Usługi transportowe Szczecin

Witam na stronie firmy transportowej Transport-SOM Szczecin. Na stronie znajdziecie Państwo przydatne informacje o tym działa nasza firma. Informujemy również jak funkcjonuje transport od strony prawnej.

Rodzaje transportu

Takie rodzaje transportu świadczy nasza firma:

  • samochodowy (drogowy),
  • lotniczy,
  • kolejowy,
  • morski.

Transport a prawo

To, w jaki sposób mogą, a nawet nierzadko muszą, być realizowane rozmaite rodzaje usług logistycznych uzależnione jest w dużym stopniu od tego, jakie są obowiązujące, często nie tylko na skalę krajową, ale i międzynarodową rozporządzenia i ustawy natury prawnej. Wśród nich warto przybliżyć nieco tak zwaną Konwencję wiedeńską o ruchu drogowym. Więcej dowiesz się na ten temat poniżej.

Jest to traktat o charakterze międzynarodowym, który wiąże się przede wszystkim z ustaleniem zasad ogólnych ruchu drogowego. Obowiązuje on między państwami jakie stanowią sygnatariuszy tego traktatu. Początki omawianego dokumentu sięgają roku 1968, a ściślej rzecz biorąc łączą się z dniem ósmego listopada, bowiem to właśnie wtedy na terenie Wiednia został podpisany ów traktat i stąd też jego nazewnictwo. Konwencja o jakiej mowa została ratyfikowana dokładnie równo dwadzieścia lat później, co przeprowadzone zostało z inicjatywy Rady Państwa PRL.

Poza Konwencją wiedeńską istotnym dokumentem o usługach transportowych okazuje się także Konwencja CMR, a więc Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road. Jest to konwencja jaka została podpisana na terenie Genewy, natomiast skrót CMR jest skrótem który wprowadzony został w języku francuskim. Miało to miejsce w roku 1956. Dokument tu omawiany obowiązuje w związku z zarobkowym transportem drogowym najczęściej kiedy mowa o przewozach międzynarodowych. Biorąc to pod uwagę wyszczególnia się też list przewozowy CMR, w skład którego wchodzą podstawowe informacje związane na przykład z przewozem towaru oraz samymi produktami.

Copyright 2020 transport-som.szczecin.pl