Miesiąc: lipiec 2020

Transport lotniczy w teorii

Transport samochodowy

Transportem lotniczym określa się przewoźnictwo, które polega na wykorzystywaniu floty samolotowej do realizacji rozmaitych usług spedycyjnych. W szczególności chodzi tu o przewóz pasażerów, ale także i znacznie częściej ładunków. W obrębie transportu lotniczego warto wyszczególnić dwa podstawowe jego rodzaje, w tym lotnictwo cywilne oraz lotnictwo wojskowe. Czym się odznaczają? Przede wszystkim jeśli chodzi o lotnictwo […]

Read more

Jak znaleźć dobrą firmę spedycyjną?

Tablica odlotów na lotnisku

To, czy będziesz z powodzeniem prowadził swoje przedsiębiorstwo, bez względu na jego rodzaj, zależne jest przede wszystkim od tego, czy współpracownicy, z którymi nawiążesz współpracę będą odpowiednio satysfakcjonująco działali w zakresie przede wszystkim transportu, który niezależnie od branży w jakiej prosperujemy, stanowi swego rodzaju podstawę do realizacji rozmaitych rodzajów firm. Jak jednakże wybrać wysokiej klasy […]

Read more

Infrastruktura transportu drogowego

Transport drogowy

Transport drogowy stanowi jeden z najpowszechniejszych rodzajów usług spedycyjnych opierających się na infrastrukturze drogowej składającej się z wielorakich pozycji, o których nieco więcej wspomnimy w pozostałych fragmentach niniejszego poradnika. Gigantyczny wpływ na infrastrukturę drogową maja zwłaszcza roboty drogowe te prowadzone w trakcie układania nawierzchni, jak i te przed rozpoczęciem robót. Do tego pozycjami tu wyszczególnianymi […]

Read more

ADR w transporcie

Transport morski

Pod skrótem ADR kryje się pełne sformułowanie Accord europeen relatif au transport international des mechandides Dangereuses par Route. Tak skomplikowana I długa jest pełna nazwa tego dokumentu. Czym charakteryzuje się omawiana konwencja? Sprawdź poniżej. W konwencji, o której mowa przede wszystkim chodzi o transport jaki wiąże się z przewożeniem towarów oraz niebezpiecznych ładunków. Jest to […]

Read more

Copyright 2020 transport-som.szczecin.pl