Rodzaje transportu drogowego

Rodzaje transportu drogowego

Transport kontenerowy

Transport drogowy to przede wszystkim w dużym stopniu transport samochodowy, który uchodzi za zdecydowanie najbardziej charakterystyczny rodzaj usług spedycyjnych. Na czym opiera się jednak generalnie ogólna specyfikacja transportu drogowego? Sprawdź to w poniższych fragmentach, do lektury których Cię zapraszamy.
Warto wiedzieć, że realizacja wszelakich usług logistycznych bazuje zwłaszcza na realizacji transportu dowolnego rodzaju, ale w kontekście uwzględnienia ściśle obowiązujących przepisów prawnych, jakie regulowane są na mocy rozmaitych typów ustaw. Wśród nich wyszczególnia się między innymi ustawę o transporcie drogowym w rozdziale 1, a ściślej tyczy się to artykułu 4. W tym obszarze warto stwierdzić, że wyróżniony jest podział na dwie podstawowe kategorie pod kątem dwóch najważniejszych kryteriów, do jakich zalicza się między innymi kryterium działalności gospodarczej, a w tym także transport zarobkowy oraz transport niezarobkowy. Ten drugi realizowany jest na indywidualne potrzeby przemieszczania się.

Z kolei, kiedy chodzi o kolejne kryterium, jakim jest kryterium terytorialne, to podział wewnętrzny w tej grupie obejmuje między innymi krajowy transport drogowy. Jest tu mowa o transporcie i szeroko rozumianych usługach spedycyjnych, jakie realizowane są w ramach zarobkowej działalności opartej na spedycji, czyli przewozach. W tym celuj korzysta się zawsze z pojazdów samochodowych oraz rozmaitych ich zespołów. Warto wspomnieć, że jak wskazuje sama nazwa tej podkategorii, jest to przejazd realizowany na obszarze Rzeczypospolitej. Do tego można też wyróżnić międzynarodowy transport drogowy, czyli to co określane jest mianem transportu krajowego tylko na skalę międzynarodową, zagraniczną.
Napisane przez:

Copyright 2020 transport-som.szczecin.pl